Sisältö

Tahtikäyttö (cyclic function)

Tahtikäyttöä käytetään yleensä kohteissa, joissa työstettävät kappaleet sijoitetaan ja poistetaan manuaalisesti suojatulta alueelta. Koneen työsykli käynnistyy automaattisesti, kun valvonta-alue on vapaa yhden tai kahden keskeytyksen jälkeen.

Koneelta tuodaan turvavaloverholle signaalit MK1 ja MK2. Mikäli saatavilla on vain yksi signaali, täytyy se tuoda sekä tuloon MK1, että MK2. Tämän jälkeen turvavalovaloverho tuottaa sallintasignaalin toiminnolle. Yksivaiheisessa tahtikäytössä suoja-alueen valosäteet katkaistaan kerran esimerkiksi viemällä työstettävä kappale koneelle. Käsien poistuttua alueelta, turvalähdöt aktivoituvat ja koneen vaarallinen liike voidaan suorittaa. Kaksivaiheisessa tahtikäytössä suoja-alueen valosäteet katkaistaan kahteen kertaan esimerkiksi poistamalla ensin käsitelty työstökappale ja asentamalla sen jälkeen koneeseen uusi työstettävä kappale. Tämän jälkeen turvalähdöt aktivoituvat ja koneen vaarallinen liike voidaan suorittaa.