Sisältö

Energiapolitiikkamme ja ympäristönsuojelun periaatteet

Vastuu luonnonvaroista

Luonnon tarjoamat voimavarat ovat rajalliset. Jokaisen teollisuusyrityksen on suhtauduttava tähän tosiasiaan vastuullisesti. Schmersal-ryhmä on asettanut tavoitteekseen noudattaa kestävän taloudenhoidon periaatteita ja ottaa taloudellisen tavoiteasettelun rinnalla samanarvoisina huomioon myös sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat.

Schmersalin energiapolitiikan periaatteet

Schmersal-ryhmässä yrityspolitiikan tärkeä osa on eritellyn energiankulutuksen vähentäminen parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme määrittäneet yrityksellemme sitovasti energiapolitiikkamme periaatteet sekä energiatavoitteemme.

Pidämme velvollisuutenamme minimoida energiankulutuksemme taloudellisten ja teknisten mahdollisuuksien puitteissa sekä harkittujen prosessien avulla. Vastuumme energian ja muiden luonnonvarojen käsittelystä vaatii energiankulutuksemme selvittämistä, päätettyjen energiatavoitteiden ja -ohjelmien noudattamista sekä toimintamme tarkastelua mitattavien osoittimien avulla.

Saksan toimipaikoissa olemme jo ottaneet käyttöön yhtenäisen energianhallintajärjestelmän, joka on sertifioitu DIN EN ISO 50001 mukaisesti, tavoitteella parantaa vaiheittain energiatehokkuuttamme jatkuvan parannusprosessin puitteissa, pienentää energiakustannuksia ja merkittävästi vähentää ympäristövaikutuksia. Laadimme koko yritykselle säännöllisesti energiataseet säästöpotentiaalien selvittämiseksi ja hyödyntämiseksi.

Tuotekehitys

Perusteet kestäville, ympäristöystävällisille tuotteille luodaan kehitystyössä. Suunnittelijamme ottavat työssään huomioon sen, että uuden tuotteen jättämän "ekologisen jalanjäljen" on oltava mahdollisimman pieni. Sen vuoksi tuotteidemme kehitystyössä pyritään siihen, ett pystytään pitämään ympäristön kuormitus mahdollisimman pienenä, kun tuotteita valmistetaan, käytetään ja kun ne kierrätetään tai hävitetään niiden elinkaaren päättyessä.

Tämä edellyttää tarkkaan harkittua luonnonvarojen käyttöä kuten myös energiatehokkaiden tuotantomenetelmien valintaa.

Turvakytkimemme ja turvaohjauslaitteemme kuluttavat vain pieniä määriä sähköenergiaa, ja me keskitymme uusien tuotteiden kehitystyössä siihen, että energiatehokkuutta yhä parannetaan.

Tuotanto

Vuodesta 2006 lähtien kaikki tuotteemme täyttävät RoHS-direktiivin (nykyisin direktiivi 2011/65/EU) vaatimukset määrättyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Näin esimerkiksi kaikissa juotosprosesseissa on siirrytty lyijyttömiin juotteisiin ja myös kromi(VI)-pitoiset pinnoitteet on korvattu esim. paksukalvopassivoinnilla.

Lisäksi työntekijöiden tietoisuutta yrityksen sisäisestä ympäristönsuojelusta pyritään jatkuvasti lisäämään kaikissa tuotantolaitoksissa säännöllisen koulutuksen avulla. Sillä parhaat ideat tuotantoprosessien ja -menetelmien parantamiseen tulevat usein työntekijöiltä, jotka tuntevat nämä prosessit parhaiten, koska he työskentelevät niiden parissa päivittäin.

Kierrätys

Tuotteidemme asiantunteva hävittäminen tai asiantunteva kierrätys varmistetaan siten, että loppukäyttäjät eivät käytä tuotteitamme, vaan ne asennetaan koneisiin ja laitteistoihin, joiden hävittämistä sääntelevät direktiivit sekä lait ja asetukset. Jätteet ja hyötyjätteet keräämme lajiteltuina kaikilla osastoilla ja yritysalueilla ja toimitamme ne – mahdollisuuksien mukaan – kierrätykseen. Resy-järjestelmän rekisteröitynä asiakkaana käytämme kierrätyskelpoisia pakkauksia.

Kontekstisarake

Ympäristösuojelua koskevien asetusten noudattaminen kulloisessakin maassa on meille itsestäänselvyys. Lisäksi kiinnitämme tuotekehityksessä ja tuotannon koko prosessiketjussa huomiota raaka-aineiden ja luonnonvarojen tarkkaan käsittelyyn sekä mahdollisimman vähäiseen ympäristön kuormittamiseen ja hyötyjätteiden kierrätykseen.