Sisältö

Kaksinkäsinhallintalaite turvaa työntekijän kädet!

Kun koneen vaarallisten liikkeiden aluetta ei voida tai haluta erottaa ympäristöstä suojuksilla tai turvalaitteilla, käyttäjän turvallisuus voidaan varmistaa pakottamalla molemmat kädet käynnistämään ja ylläpitämään liikettä. Mainittua järjestelmää kutsutaan kaksinkäsinhallintalaitteeksi (Two-Hand Control Device, THCD), myös kaksinkäsinkäyttölaite nimitystä käytetään. Tällä järjestelmällä estetään käsien joutuminen vaarakohtaan vaarallisten liikkeiden aikana.

Käyttäjä voi itse rakentaa järjestelmän, mutta riskinä on, että kaikki kaksinkäsinhallintalaitestandardin EN ISO 13851:2019 vaatimukset eivät tule täytetyksi. Näitä vaatimuksia ovat esim. painikkeiden suojaaminen väärinkäyttöä vastaan tai riittävä luotettavuus ja valvonta turvallisen käytön takaamiseksi.

Schmersal tarjoaa valmiit standardin EN ISO 13851:2019 mukaiset ratkaisut kaksinkäsinhallintalaitteeksi. Tuoteohjelma kattaa painikekotelot, logiikkayksikön (joko SRB-E-201ST tai SRB-E-402ST turvarele) ja tarvittaessa lisäosat kuten asennusjalan. Kaksinkäsinhallintajärjestelmän toteutus edellyttää aina riskien arvioinnin mukaista tarkastelua, jonka toteutukseen tarjoamme palvelua tec.nicum liiketoiminnan kautta. Katso tarkemmin tec.nicum koneturvallisuuspalvelut.

Kaksinkäsinkäyttölaitteeksi voidaan valita joko muovi- tai metallikoteloinen malli. Laitteen keskellä on ISO 13850 hätäpysäytysstandardin mukainen muovinen tai metallinen hätäseispainike ja reunoilla muoviset tai metalliset käyttöpainikkeet. Käyttöpainikkeiden päällä, takana ja sivuilla on suojat, jotta painiketta ei voi painaa esimerkiksi kyynärpäällä, jalalla tai muulla kehonosalla laitteen ohittamiseksi. Lisäksi kaksinkäsinhallintalaitekotelon keskiosassa hätäseispainikkeen molemmin puolin on paikkoja kahdeksalle koneen ohjauskomponentille, joiksi voi valita esimerkiksi merkkivaloja, painikkeita, valintakytkimiä jne.

Käyttöpainikkeita suojineen saa myös irrallisena, mikäli käytettävissä on valmis pinta mihin ne voidaan kiinnittää. Tällöin on huomioitava asennusta koskevat standardin vaatimukset.

Kaksinkäsinhallintalaitteelle on tarjolla myös erillisiä jalustoja joko turvarenkaalla tai ilman.

 

Kysy meiltä lisätietoja!

Kontekstisarake