Sisältö

Säteiden mykistys, 2 anturia ristikkäin (Muting with 2 sensors in crossed arrangement)

Mykistysantureilla ja niiden sijoittelulla erotetaan ihminen ja kappale toisistaan, jotta vain materiaali voidaan viedä tai tuoda suojatulta alueelta. Mykistysanturit on asennettu ristikkäin siten, että ristipiste on suojatulla alueella (hazardous area). Tällä pyritään estämään antureiden manipulointi.

S3 > S1 + S2

Materiaalivirta molempiin suuntiin mahdollinen. Toiminto saadaan aikaan kytkennällisesti ja ohjelmallisesti.