Sisältö

Kontaktorien vikaantumisen valvonta (Contactor control (EDM))

Tällä toiminnolla valvotaan kontaktorien vikaantumista kuten esimerkiksi päävirtapiirin koskettimien kiinnihitsautumista. Jos valoverho havaitsee kontaktorin vikaantumisen, lukkiutuvat valoverhon lähdöt. Valoverhon palautus toimintaan tapahtuu  vian poistamisen jälkeen käyttämällä valoverhon jännitteettömänä.

Toiminto saadaan aikaan kytkennällisesti ja ohjelmallisesti.