Sisältö

Sosiaalinen vastuu

Jokaisen yrityksen yhteiskunnallinen vastuu on Schmersal-ryhmän keskeinen ajatus yrityksen johtamisessa ja liiketoimintasuhteiden muodostamisessa ja yritys noudattaa tämän mukaisia eettisiä periaatteita.

Sen vuoksi Schmersal-ryhmä on allekirjoittanut ZVEI:n (Saksan sähkötekniikan ja elektroniikkateollisuuden keskusliitto)  "Code of Conduct" -asiakirjan. Tämä merkitsee Schmersalille allekirjoittaneena yrityksenä, että kannamme vastuumme ottamalla huomioon yrityksemme päätöksenteossa ja toiminnoissa niiden taloudelliset, teknologiset sekä sosiaaliset ja ekologiset seuraukset. Lisäksi myötävaikutamme mahdollisuuksiemme mukaan koko yhteiskunnan hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen toimipaikoissamme.

Schmersal ei pidä itseään ainoastaan kaupallisena yrityksenä, vaan myös yrityskansalaisena "corporate citizen": Haluamme olla kaikilla tuotantopaikoillamme hyviä naapureita ja partnereita. Siksi edistämme paikallisia koulutuslaitoksia kuten esimerkiksi Wuppertalin yliopistoa ja tuemme sponsorina yleishyödyllisten, paikallisten aloitteiden ja urheiluseurojen toimintoja. Intiassa Schmersal tukee yhteistyössä Intialais-saksalaisen kauppakamarin IGCC kanssa pitkän aikavälin projektia kaupallis-teknisen koulutuksen edistämiseksi Maharashtran liittovaltiossa.

Kannamme sosiaalista vastuuta erityisesti työntekijöistämme: Toimintamme liikkeellepaneva voima on tavoite tarjota heille pysyvästi hyvät ja turvalliset työpaikat. Brasiliassa Schmersal voitti viidennen kerran peräkkäin kansainvälisen kilpailun "Great Place to Work". Tämä kilpailu perustuu kriteereihin kuten työpaikkakulttuuri, johtaminen, tiimihenki, luottamus ja sitoutuminen.

Kontekstisarake

Schmersal-yrityksen lastentarha

Tämä vastuunkanto ilmenee selvästi 2008 vuoden alussa avatusta lastentarhasta Wuppertalin pääkonttorin alueella. Se auttaa työntekijöitä työelämän ja perheen yhdistämisessä. Ja sillä on korkeatasoiset pedagogiset tavoitteet: Koska lapset ovat esikouluiässä erittäin omaksumiskykyisiä ja tiedonhaluisia ja todella oppivat "leikkien", tulee tätä oppimisen taitoa edistää päämäärätietoisesti.