Sisältö

Siirtoavainjärjestelmällä on mahdollista estää pääsy vaaralliselle alueelle edullisesti.

Siirtoavainjärjestelmällä on mahdollista toteuttaa ovien/luukkujen turvallinen käyttö edullisesti, sillä se ei vaadi ovien/luukkujen hallinnointiin johdotusta. Se on siis vaihtoehto perinteiselle sähköturvalukolle. Järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi turvalliset huoltotoimenpiteet vaara-alueella. Järjestelmän myös estää suojatulle-alueelle pääsyn koneen käynnin aikana. Järjestelmä soveltuu myös ympäristöihin, joissa on korkea sähköiskun vaara tai korkea ympäristön lämpötila. Myös erittäin vaativat tai räjähdysvaaralliset ympäristöolosuhteet ovat luonnollisia käyttökohteita. Järjestelmä on myös erittäin helppo jälkiasentaa.

Siirtoavainjärjestelmässä avainkytkimen pääavaimella tehdään suojattu alue turvalliseksi. Pysähtymisvahdin avulla voidaan tarvittaessa varmistaa, että vaaralliset liikkeet ovat loppuneet ennen kuin avainkytkimen pääavain vapautetaan. Tämän jälkeen tällä pääavaimella voidaan vapauttaa lisää avaimia ja/tai avata lukitus suojatulle alueelle. Pääavain saadaan takaisin avainkytkimeen vasta kun lukitukset ja vapautetut lisäavaimet on palautettu takaisin paikalleen.

Järjestelmä koostuu seuraavista komponenteista:
Avainvalintakytkimellä (ESS) toteutetaan turvatoiminto, jolla tehdään suojattu alue turvalliseksi.
Solenoidilla varustetussa avainvalintakytkimestä (SVE) pääavain saadaan irrotettua vain, kun laitteisto on turvallisessa tilassa. Turvallisessa tilassa avainvalintakytkimen solenoidille tuodaan jännite.
Avainten koontiasemassa (SVM) voi olla useampia yksilöllisiä avaimia, joilla voidaan vapauttaa kielikytkimen lukitus. Avainaseman pääavainta ei saa irti ennen kuin kaikki avaimet on palautettu siihen.
Lukittava kielikytkin (SHGV) voi olla varustettu yhdellä tai kahdella avaimella. Kielikytkimen avulla pääsy suojatulle alueelle estetään, kun vaaralliset liikkeet tapahtuvat.

Modulaarista järjestelmää on helppo laajentaa kattamaan useita eri ovia/luukkuja. Yksilöidyillä avaimilla on kullakin oma yksilöllinen avainnumero. Järjestelmää tilattaessa on pidettävä huoli, ettei samalle tehtaalle tule saman numeroisia avaimia. Siirtoavainjärjestelmässä turvallisuus kulkee siis avaimen mukana.

Ohessa muutamia erilaisia siirtoavainjärjestelmä ratkaisuja:

A) Yhdellä avainvalintakytkimellä hallitaan yhtä lukittavaa kielikytkintä. Avainvalintakytkimellä tehdään suojattu alue turvalliseksi. Avainvalintakytkimen pääavaimella avataan lukittava kielikytkin ja näin päästään suojatulle alueelle. Avainvalintakytkimen avainta ei saa irti kielikytkimestä ennen kuin ovi on lukittu.
 

B) Yhdellä avainvalintakytkimellä hallitaan yhtä lukittavaa kielikytkintä. Avainvalintakytkimellä tehdään suojattu alue turvalliseksi ja pääavaimella avataan lukittava kielikytkin. Kun lukitus vapautuu, voidaan samalla kääntää kielikytkimen toista avainta ja näin saadaan uusi avain. Avainvalintakytkimen pääavainta ei saa irti kielikytkimestä ennen kuin toinen kielikytkimen avain on palautettu siihen. Näin voidaan varmistaa, että kukaan ei voi lukita henkilöä vaaralliselle alueelle ennen kuin hän on poistunut sieltä.

C) Yhdellä avainvalintakytkimellä hallitaan useita lukittavia kielikytkimiä käyttäen apuna avainten koontiasemaa. Avainvalintakytkimellä tehdään suojattu alue turvalliseksi ja pääavain vapauttaa avainten koontiaseman yksilöidyt avaimet, joilla kullakin voidaan hallita yksilöityä lukittavaa kielikytkintä. Avainvalintakytkimen pääavaimen saa irti avainasemasta vasta kun siihen on palautettu kaikki sen avaimet.

D) Solenoidilla varustetussa avainvalintakytkimestä pääavain saadaan irrotettua vain, kun laitteisto on turvallisessa tilassa. Turvallisessa tilassa avainvalintakytkimen solenoidille tuodaan jännite. Yhdessä paneelissa voi olla useita eri avainvalintakytkimiä ja näin on mahdollista hallita useita eri suojattuja alueita. Kukin avainvalintakytkimen pääavain hallinnoi omia yksilöllisiä lukittavia kielikytkimiä.

E) Solenoidilla varustetussa avainvalintakytkimestä pääavain saadaan irrotettua vain, kun laitteisto on turvallisessa tilassa. Turvallisessa tilassa avainvalintakytkimen solenoidille tuodaan jännite. Solenoidilla varustetun avainvalintakytkimen pääavaimella saadaan vapautettua avainten koontiaseman yksilöidyt avaimet, joilla kullakin voidaan hallita yksilöityä lukittavaa kielikytkintä. Avainvalintakytkimen pääavaimen saa irti avainten koontiasemasta vasta kun siihen on palautettu kaikki sen avaimet.

Tyyppikooditaulukot:

(Kuvat suurenevat klikkaamalla)