Sisältö

Asiakaskohtaisesti räätälöity turvarele koneen ohjaukseen

Joidenkin koneiden turvatoimintojen ohjaukseen riittää turvarele turvalogiiikan sijaan. Schmersal tarjoaa koneenrakentajille heidän tuotteiden vaatimusten mukaisesti räätälöityjä ja hyväksyttyjä turvareleitä koneiden ohjaukseen. Schmersal tekee myös tarvittavan ohjelman ja sertifioi sen.

Mikäli normaalien turvareleiden toiminnot eivät riitä koneen ohjaukseen, voidaan turvarele räätälöidä asiakkaan vaatimusten mukaiseksi. Näin asiakas saa valmiin hänen vaatimuksensa täyttävän ohjauksen turvareleen ohjaamana – mitään ylimääräisi ohjelmointeja ei tarvita. Schmersalin toimesta turvarele täyttää myös vaaditut hyväksynnät. Turvarele voidaan varustaa asiakkaan nimellä tai haluamilla merkinnöillä ja tarvittaessa myös turvareleen varaosahankinnat voidaan ohjata tapahtumaan asiakkaan kautta.

Räätälöity turvarele voidaan rakentaa joko SRB-E-sarjan turvareleistä tai Protect-Select-sarjan turvareleestä.
SRB-E-sarjan turvareleeseen saadaan maksimissaan 9 tuloa ja 4 turvalähtöä sekä 2 turvatoimintoa (PL e).
Protect-Select-sarjan turvareleeseen taas saadaan maksimissaan 18 tuloa, 6 turvalähtöä ja 4 signaalilähtöä sekä 4 turvatoimintoa (PL e).
Tuloina voi olla normaalitulojen lisäksi kaikki käytetyimmät turvalaitteilta saatavat turvalähdöt mukaan lukien kaksinkäsilaitteet ja turvamatot. Myös virta-, jännite- ja impedanssitulot ovat mahdollisia.

Turvareleessä voidaan toteuttaa mikä tahansa tulojen ja lähtöjen kombinaatio, lähtöjä ja tuloja voidaan aktivoida/deaktivoida, asetella asiakaskohtaisia parametreja sekä turvareleessä voi olla useampia ohjelmia. Protect-Select turvareleessä on myös mahdollisuus hyödyntää releen näyttöä virheilmoitusten tai muiden ilmoitusten näyttämiseksi.
Turvareleen mukana tulee myös yksilöity käyttöohje.

Jotta räätälöinti on järkevää, vaatii se tiettyä volyymiä. Protect-Select turvareleiden osalta se on > 50 kpl / vuosi ja SRB-E-sarjan turvareleiden osalta > 100 kpl/ vuosi. Minimi sopimusaika on 1 vuosi.

Kerro meille mitä laitteita turvareleeseen täytyisi kytkeä ja mitä toimintoja sen pitäis tehdä, niin katsotaan millaisella turvareleellä se olisi mahdollista toteuttaa.

 

Kontekstisarake

Tuotevideoita
Protect Select turvareleen esittely (4:11)