Sisältö

Turvavalopuomin/-verhon asennusetäisyyden määrittäminen

Standardi EN ISO 13855:2010 (Koneturvallisuus. Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeus) määrittää mm. turvavaloverhojen vähimmäisetäisyyden vaarakohtaan nähden. Vähimmäistäisyys lasketaan seuraavalla kaavalla:

S = K x T + C

missä;

 • K = henkilön tai ruumiinosan lähestymisnopeusvakio, joka valitaan sen mukaan mille etäisyydelle turvalaite asennetaan vaarakohdasta
  • 2 000 mm/s jos turvalaite on ≤ 500 mm etäisyydellä
  • 1 600 mm/s jos turvalaite on > 500 mm etäisyydellä
 • T = kokonaispysähtymisaika (turvalaitteen-, siirtoväylän-, logiikkayksikön- ja koneen yhteen laskettu vasteaika)
 • C = lähestymisetäisyys (lisäetäisyys)
  • Lisäetäisyys määräytyy turvalaitteen havaitsemiskyvystä (resoluutio) tai ylimmän säteen yli ulottumisen tuomasta etäisyydestä sen mukaan kumpi arvo on suurempi
  • Lisätäisyys resoluution kautta:
   • C = 850 mm (2- ja useampisäteiset valoaidat ja valoverhot joiden resoluutio d on > 40 mm)
   • C = 8 x (d-14) mm, kuitenkin vähintään 100 mm (valoverhot joiden resoluutio d on ≤ 40 mm)
  • Lisäetäisyys yli ulottumisen kautta
   • Taulukko 1 standardista EN ISO 13855:2010

Turvavaloverhon asennusetäisyyden määrittämisen esimerkki

Esimerkkilaskelma 1

14 mm resoluutiolla ja 1 610 mm suojauskorkeudella, joka on kytketty turvareleeseen ja sen kautta robotille. Robotti aiheuttaa vaarallisen puristumisen laatikon ja tarttujan väliin 600 mm korkeudella.

Suojauskorkeus 1 610 mm --> ylimmän säteen korkeus lattiasta  1 910 mm (alin säde 300 mm lattiasta (max)).

 • CRo =  0 mm  - Yli ulottuminen EN ISO 13855:2010 taulukon 1 mukaan
 • C = 8 x (14 mm – 14 mm) = 0 mm
 • Valitaan C = 0 mm

S = K x T + C

 • C = 0 mm ja 2 000 m/s x 0,22 s = 440 mm
 • Valitaan K = 2 000 mm/s koska valoverhon voi asentaa ≤ 500 mm etäisyydellä vaarakohdasta

S = 2 000 mm/s x 0,22 s + 0 mm = 440 mm

Esimerkkilaskelma 2

Turvavaloverho 14 mm resoluutiolla ja 1 610 mm suojauskorkeudella, joka on kytketty turvareleeseen ja sen kautta robotille. Robotti aiheuttaa vaarallisen puristumisen laatikon ja tarttujan väliin 1 800 mm korkeudella.

Suojauskorkeus 1 610 mm => ylimmän säteen korkeus lattiasta  1 910 mm (alin säde 300 mm lattiasta (max)).

 • CRO = 550 mm - Yli ulottuminen EN ISO 13855:2010 taulukon 1 mukaan
 • C = 8 x (14 mm – 14 mm) = 0 mm
 • Valitaan C = 550 mm

S = K x T + C

 • C = 550 mm
 • Valitaan K = 1 600 mm/s koska valoverhon on asennettava > 500 mm etäisyydellä vaarakohdasta

S = 1 600 mm/s x 0,22 s + 550 mm = 902 mm

Esimerkkilaskelma 3

Turvavaloverho 30 mm resoluutiolla ja 1 610 mm suojauskorkeudella, joka on kytketty turvareleeseen ja sen kautta robotille. Robotti aiheuttaa vaarallisen puristumisen laatikon ja tarttujan väliin 600 mm korkeudella.

Suojauskorkeus 1 610 mm => ylimmän säteen korkeus lattiasta  1 910 mm (alin säde 300 mm lattiasta (max)).

 • CRO =  0 mm  - Yli ulottuminen EN ISO 13855:2010 taulukon 1 mukaan
 • C = 8 x (30 mm – 14 mm) = 128 mm
 • Valitaan C = 128 mm

S = K x T + C

 • S = 2 000 m/s x 0,22 s + 128 mm = 568 mm
 • Valitaan K = 1 600 mm/s koska valoverho on asennettava > 500 mm etäisyydellä vaarakohdasta, jolloin
 • S = 1 600 mm/s x 0,22 s + 128 mm = 480 mm

S =  500 mm

 • Koska  arvolla 2 000 mm/s, S > 500 mm, lähestymisnopeudeksi voidaan valita 1 600 mm/s . Arvolla 1 600 mm/s  S = 480, mutta S ei voi olla < 500 mm valitaan S = 500 mm.