Sisältö

Laadunhallinta

Laatupolitiikkamme periaatteet

Yrityksenä, joka kehittää, valmistaa ja myy turvatuotteita, meillä on erittäin suuri vastuu. Me olemme myös tietoisia korkeista vaatimuksista, jotka asiaamme asettavat tämäntyyppisille tuotteille, ja pyrimme siihen, että jokainen yksittäinen kytkinlaite, jonka Schmersal-ryhmä valmistaa, täyttää koko laajuudessaan nämä vaatimukset tai jopa ylittää ne. Sen vuoksi tuotteiden laadulla on meille korkein prioriteetti. Olemme määrittäneet laatupolitiikkamme tavoitteet ja periaatteet sitovasti koko Schmersal-ryhmälle. Ja edellytämme, että työntekijämme sisäistävät päivittäin laatufilosofiamme. Laatupolitiikkamme periaatteisiin kuuluu sellaisen orientaatiokehyksen luominen, että työntekijämme voivat täydellisesti paneutua laatutavoitteidemme toteuttamiseen.

Maailmanlaajuisesti yhtenäiset standardit

Kaikki Schmersal-ryhmän tuotantoon osallistuvat tytäryritykset työskentelevät laadunhallintajärjestelmän pohjalta, joka on sertifioitu DIN EN ISO 9001 mukaisesti. Laadunhallintajärjestelmä on moduulirakenteinen ja se asettaa selkeät säännöt kaikille yrityksen prosesseille ja menettelyille.

Tällöin kaikille toimipaikoille yhteinen laatusääntöjen pätevyys ylittää selvästi tavallisen laadunhallintajärjestelmän rakenteet. Kaikille kansallisille ja kansainvälisille toimipaikoille pätevät valtaosin yhtenäiset standardit ja niissä käytetään yhtenäisiä menetelmiä ja työvälineitä. Maailmanlaajuisesti täsmennetyillä prosesseilla saavutetaan ja taataan maksimaalinen läpinäkyvyys ja tehokkuus.

Asiakkaamme saavat luonnollisesti kytkimet halutuilla maakohtaisilla sertifioinneilla kuten esim. CCC (Kiina), UL/CSA (Pohjois-Amerikka) tai EAC (Venäjä).

Sertifiointi konedirektiivin liitteen X mukaisesti

Toimipaikkojen Wuppertal ja Wettenberg konedirektiivin liitteen X mukaisen sertifioinnin ("Laaja-alainen laadunvarmistus") ansiosta voimme itsenäisesti kehittää, testata ja hyväksyä koneturvallisuuden komponentteja. Se on samalla osoitus toimipaikkojen korkeasta laatutasosta ja alan asiantuntemuksesta.

Ex-kytkimet

Kaikilla Schmersal-ryhmän tuotantopaikoilla, joissa kehitetään ja tuotetaan räjähdyssuojattuja kytkimiä, on DIN EN ISO 9001 sertifioinnin lisäksi asianomaisten direktiivien ja standardien mukaiset laadunhallintajärjestelmän sertifioinnit ja hyväksynnät. Se on myös osoitus Schmersal-ryhmän korkeasta laatutasosta. Siten takaamme vaaditun turvallisuustason räjähdysvaarallisten ympäristöjen turvakytkimien erittäin herkällä alueella.

Arviointi omassa akkreditoidussa testauslaboratoriossa

Saksan akkreditointielin DAkkS on hyväksynyt hyvin varustellun Schmersalin laboratorion Wuppertalin toimipaikassa testauslaboratorioksi ja akkreditoinut sen DIN EN ISO / IEC 17025 mukaisesti. Se voi näin ollen omalla vastuullaan arvioida pienjännitekytkimiä kansainvälisesti pätevien standardien vaatimusten mukaisesti.

Schmersal-ryhmän asiakkaille tämä merkitsee: Uudet laitteet ja teknologiat voidaan testata ja tuoda markkinoille nopeammin ja pienemmillä kustannuksilla. Aikaa vievät riippumattomien laitosten suorittamat testaukset yksinkertaistuvat ja myös testauksen laajuutta koskevat asiakaskohtaiset vaatimukset voidaan toteuttaa helpommin.

Korkeat laatustandardit myös testauksessa ja sertifioinnissa

Schmersalin testauslaboratoriossa työskentelee tällä hetkellä yksitoista työntekijää, joiden joukossa on yhdeksän virallisesti rekisteröityä testaajaa. Testilaitteistoihin kuuluvat sähkö- ja mekaanisen lujuuden sekä käyttöiän testausalueet, ympäristösimuloinnin laitteet (lämpötila, kosteus, värähtely, tiiviys) sekä vaaditut EMC-varusteet.

Uusien turvakytkimien kehittämiseen ja tyyppihyväksyntään liittyvien testien lisäksi laboratorion tehtäviin kuuluvat myös sarjatuotannon aloituksen varmistaminen sekä testaus ja (yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa) olemassa olevien rakennesarjojen optimointi. Oma laadunhallintajärjestelmä, joka on täydellisesti integroitu Schmersal-ryhmän laadunhallintajärjestelmään, takaa korkeiden laatustandardien noudattamisen myös testauksessa ja arvioinnissa.

K.A. Schmersal Holding GmbH & Co. KG / Germany

DIN EN ISO 9001: Main certificate including attachment: German/English

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG / Wuppertal / Germany

DIN EN ISO 9001, Single certificate: German/English

MRL 2006/42/EG: German/English

ATEX 2014/34/EU: German/English

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG / Wettenberg / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

MRL 2006/42/EG: German/English

ATEX 2014/34/EU: German/English

ARL 2014/33/EU: German/English

Safety Control GmbH / Mühldorf am Inn / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

Böhnke + Partner Steuerungssysteme GmbH / Bergisch Gladbach / Germany

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

ARL 2014/33/EU: German/English

ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. / Brasilien

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English/Portuguese

ATEX DNV-GL, certificate: English

Schmersal Industrial Switchgear Co. Ltd. / China

DIN EN ISO 9001, single certificate: German, English, Chinese

ATEX 2014/34/EU: English

Schmersal India Private Limited / Indien

DIN EN ISO 9001: Single certificate: German/English

Kontekstisarake

Testauslaboratorio / test lab

Alpha im VDE - Pienjännitelaitteiden testaus ja sertifiointi

Low Voltage Agreement Group

Gesellschaft für Umweltsimulation