Sisältö

Sallintalaiteella ohitat turvalaitteet turvallisesti

Esimerkiksi koneen testauksessa, huoltotöissä tai tarkkailtaessa koneen eri työvaiheita voi olla tarpeen ohittaa koneen turvalaitteet joko osittain tai jopa kokonaan. Jossain tapauksissa vain tällä tavalla voidaan varmistaa koneen oikea ja moitteeton toiminta. Turvalaitteiden ohitus voidaan tehdä turvallisesti käyttämällä sallintalaitetta.

Sallintalaite mahdollistaa koneen käynnistämisen ja ylläpitää käynnin niin kauan kun painike on "aktivoitu" -asennossa. Laite antaa pysäytyskomennon, mikäli painike ei ole "aktivoitu" -asennossa. Sallintalaitekäyttöön liittyvät yleensä hitaat liikenopeudet ja siihen voi liittyä myös pakkokäyttöisen ohjaimen käyttö. Minkälainen kokonaisuus missäkin sovelluksessa on toteutettava, on ohjeistettu konetta koskevassa C-tyypin standardista ja/tai toiminto suunnitellaan riskin arvioinnin perusteella. Sallintatoiminto tulee toteuttaa kaksikanavaisella ratkaisulla missä turvarele/-logiikka suorittaa toiminnon luotettavuuden valvonnan. Palveluliiketoimintayksikkömme tec.nicum avustaa tarvittaessa säädöstenmukaisen toiminnon suunnittelussa.

Sallintalaitteita on sekä kaksi, että kolmiasentoisia. Kaksiasentoisissa sallintalaitteissa koneen toiminnot saadaan aikaiseksi painamalla laitteen käyttökytkin pohja-asentoon. Kun liike halutaan lopettaa, vapautetaan painike. On kuitenkin huomattu, että paniikkitilanteessa voi käyttäjä niin sanotusti ”jäätyä” ja tällöin hän vapautuksen sijaan painaa painiketta entistä enemmän ja näin koneen vaaralliset liikkeet jatkuvat. Turvallisempi vaihtoehto on kolmiasentoinen sallintalaite, jossa kone voi toimia ainoastaan, kun painike on painettu keskiasentoon. Kun painike vapautetaan tai jos se painetaan pohjaan, pysäytetään vaarallinen liike.

Robottisoluissa on käytettävä kolmeasentoisia sallintalaitteita. Schmersalin sallintalaitteet ovat kolmeasentoisia OFF-ON-OFF malleja. ZSD5 mallissa on 2 NO -kosketinta, jotka vaihtavat tilaansa, kun painike painetaan keskiasentoon. Jos painike vapautetaan tai painetaan pohjaan koskettimet avautuvat. Keskiasennon ja pohjaan painamisen välillä on selvä ”pykällä”, minkä ansiosta painiketta ei tule painettua pohjaan vahingossa. Lisäksi laitteessa on tilatiedolle 1 NC -kosketin, joka vaihtaa tilaansa, kun painike painetaan pohjaan. Mallissa ZSD6 on edellisten toimintojen lisäksi painike laitteen päällä, jossa on 1 NO -kosketin halutulle toiminnolle. Molemmat mallit ovat ergonomisesti muotoiltuja, minkä asiosta niitä on helppo pitää painettuina pitkiäkin aikoja. Sallintalaitteille on saatavissa kiinnityskulma ZSD-H, jonka avulla ne voidaan kiinnittää keskeiselle paikalle tuotantokonetta. Laitteissa on ruuviliitokset, jolloin niille voidaan tuoda helposti halutun pituinen kaapeli. Näin käyttäjän on helppo ottaa sallintalaite telineestä ja käyttää sitä itse käyttöpaikalla, josta koneen liikkeiden tarkkailu voidaan tehdä parhaiten.

Sallintalaitteille sopivia turvareleitä ovat esimerkiksi SRB-E-301ST tai SRB-E-201LC.

Kysy meiltä lisätietoja!

Kontekstisarake