Olet tässä

Sisältö

Laatu

Turvakytkimien ja turvakytkinjärjestelmien tuotantoon pätevät tiukat laatuvaatimukset, sillä pienimmälläkin toimintahäiriöllä voi olla vakavia seurauksia käyttöhenkilökunnalle ja tuotettaville tavaroille. Me tiedostamme tämän vastuun. Vaikkakin tuotamme satoja tuhansia kytkimiä vuosittain, takaamme, että jokaisen tuotteen laatutaso on vaativan käyttötarkoituksen mukainen.

Korkea laatutietoisuus perustuu Schmersalilla yrityskulttuurin rinnalla myös organisaatiokehykseen, jonka laadunhallinta määrittää. Koko arvonlisäysketjun osalta taataan korkeatasoinen prosessiturvallisuus. Laadulle tärkeät tiedot rekisteröidään ja dokumentoidaan tietokoneavusteisella laatujärjestelmällä.

Standardit ja hyväksynnät

Monet tuotteistamme ovat tyyppihyväksyttyjä esim. BG, TÜV, UL ja CSA. Sen lisäksi olemme edustettuna tärkeimmissä standardointielimissä ja työryhmissä. Tiivis yhteistyö ammatillisten järjestöjen ja muiden instituutioiden kanssa takaa, että uudet tuotteet kehitetään alusta asti voimassa olevat standardit huomioon ottaen.

To top

Oikeat materiaalit

Huolimatta oman tuotannon suuresta osuudesta tarvitsemme monenlaisia komponentteja alihankkijoilta. Laadunhallintavastaavamme ovat läheisessä yhteistyössä toimittajiemme kanssa ja valvovat korkeiden laatuvaatimuksiemme noudattamista. Tähän kuuluvat:

 • toimittajien auditoinnit
 • tietokoneavusteinen tavaroiden vastaanottotarkastus laaja-alaisella tietojen dokumentoinnilla CAQ-järjestelmäämme
 • aloitustyyppitarkastus uusille materiaaleille ja toimittajia vaihdettaessa
 • säännölliset toimittaja-arvioinnit
 • yhteinen laadun optimointi
 • ympäristötietoinen ostotoiminta.

To top

Oikeat laitteet

Varmistamme, että tuotantolaitteistomme on kykenevä tuottamaan laadultaan korkeatasoisia tuotteita - tämä toteutetaan mm. seuraavin toimin:

 • huolellinen koneiden ja laitteistojen huolto sekä tarkastus
 • säännöllinen testaus- ja mittauslaitteiden valvonta omassa yrityksessä ja ulkopuolisissa laboratorioissa
 • valmistusprosessien parantaminen uusimpien tietojen pohjalta.

To top

Oikea valmistusprosessi

Tuotannon aikana toistokelpoiset prosessit takaavat toistokelpoisen laadun. Tähän kuuluvat meillä mm. seuraavat näkökohdat:

 • varsinaisen tuotannon aloittaminen vasta onnistuneen testausvaiheen jälkeen
 • suuri oman tuotannon osuus ja asiantuntemus
 • määritetyt menetelmät ja tarkastussuunnitelmat asennukselle
 • työturvallisuus- ja ympäristömääräysten noudattaminen ja seuranta
 • "job rotation" tuotannossa
 • 100 % tarkastus turvakytkimille
 • ESD-suojaustoimenpiteet asiaankuuluville tuotteille ja alueille.

To top

Laatu: Laatu ei ole mikään tila, vaan prosessi

Schmersalin kytkimet ovat satatuhatkertaisesti käytössä kaikkialla maailmassa usein erittäin vaativissa olosuhteissa. Se osoittaa, että olemme saavuttaneet korkean laatutason.
Mutta me emme tyydy siihen, sillä olemme sitä mieltä, että laatu ei ole mikään tila, vaan prosessi. Teemme päivittäin työtä laatustandardiemme parantamisen hyväksi - mm. dokumentoitujen laatutietojen huolellisen arvioinnin ja analysoinnin pohjalta sekä säännöllisten sisäisten laatuauditointien avulla jopa standardin DIN EN ISO 9001 vaatimukset ylittäen.