Sisältö

Mykistys, tuotteiden välien poistaminen (Bridging of object gaps)

Mykistysantureilla ja niiden sijoittelulla erotetaan ihminen ja kappale toisistaan, jotta vain materiaali voidaan viedä tai tuoda suojatulta alueelta. Mikäli tuotteilla on välejä (reikiä), voidaan tämä huomioida määittelemällä välien maksimi aika TG. Aikaa määritettäessä on otettava huomioon, että tämä aika ei voi olla suurempi kuin aika, jonka aikana ihminen pääsisi suojatulle alueelle.

Toiminto saadaan aikaan ohjelmallisesti.