Sisältö

Pysähtymisvahdilla saadaan valvottua, että koneen vaaralliset liikkeet ovat loppuneet

Vaikka koneen moottori sammutetaan, niin saattavat koneen vaaralliset liikkeet jatkua vielä jonkin aikaa ennen niiden pysähtymistä. Pääsy koneen vaarallisten liikkeiden vaikutusalueelle tulee sallia vasta kun koneen vaaralliset liikkeet ovat loppuneet. Vaarallisten liikkeiden loppumista valvotaan pysähtymisvahdeilla ja valvonta voidaan suorittaa usealla eri tekniikalla.

Valvonta moottorin jäännösmagneettikentän avulla

Moottorin pyöriessä moottorin jäännösmagneettikenttä aiheuttaa jännitettä. Tätä, kuten myös moottorin kaapelien katkoksia, voidaan valvoa AZR31S1, SSW301HV ja SSW303HV pysähtymisvahtireleillä.
Valvonta voidaan suorittaa kustannustehokkaasti suoraan moottorin vaiheista, jolloin ei tarvita mitään erillisiä nopeustietoantureita.

Valvonta nopeustietoanturien avulla

Nopeustiedon tulot voivat olla joko kosketintuloja tai puolijohdetuloja (PNP). Kosketintulot voivat olla yksikanavaisia (NC), kaksikanavaisia (2NC) tai antivalentteja (1NO & 1NC). Nopeustieto voidaan myös tuoda turvareleelle esimerkiksi kahdelta induktiiviselta anturilta, jotka on asennettu siten, että pysähdystilassa ainakin toisen tunnistimen lähtö on ”päällä”. Lisäksi releelle voidaan tarvittaessa tuoda vielä yksi nopeustietosignaali järjestelmästä esimerkiksi taajuusmuuttajan pysähtymistiedosta. Kun anturit eivät enää anna pulsseja asetellun taajuuden puitteissa, turvarele toteaa koneen pysähtyneeksi. Nyt käyttäjä voi aktivoida turvalähdöt kytkimen avulla tai aktivointi voidaan tehdä myös automaattisesti.


SRB-E-302FWS-TS ja SRB-E-402FWS-TS turvareleitä voidaan käyttää pysäytysvalvontaan nopeustietoanturien avulla.

Valvonta ajastimen avulla

Ajastin käytössä kytkimien aktivointi käynnistää ajastimen. Mikäli koskettimet avataan ja suljetaan ennen kuin ajastus on kulunut, alkaa ajastus uudestaan. Kun asetettu ajastusaika on kulunut voi käyttäjä aktivoida turvalähdöt kytkimen avulla tai aktivointi voidaan tehdä myös automaattisesti. Viivästysajastusta voidaan käyttää, kun koneen pysähtymisaika tiedetään ja pysähtymisaika tulee säätää pisimmän pysähtymisajan mukaan.

SRB-E-302FWS-TS ja SRB-E-402FWS-TS turvareleitä voidaan käyttää pysäytysvalvontaan ajastimen avulla. Lisäksi SRB-E-402FWS-TS turvareleellä voidaan ohjata myös suoraan turvalukkoa.

Esimerkki turvalukon käytöstä nopeustietoantureiden avulla

Esimerkissä ovilukon turvalähdöt kytketään turvareleen tuloihin S32 ja S42. Turvareleellä valvotaan vaarallisen liikkeen ohjauksia (relelähdöt liittimet 14 ja 24). Mikäli ovi tai sen lukitus on auki, turvarele estää koneen käynnistämisen. Kun ovi ja lukitus ovat kiinni, kone voidaan käynnistää.

Pysäytystilanteessa turvarele valvoo vaarallista liikettä liikeantureiden avulla (tuloliittimet S12 ja S22) ja kun turvarele havaitsee liikkeen pysähtyneen, se sallii ovilukituksen aukaisemisen lähdöllä Q1 (ja/tai Q2). Lähtöjä Q1 ja Q2 voidaan ohjata päälle tulolla X3. Tarvittaessa lukituksen aukaisun ehtona voidaan käyttää ohjausjärjestelmästä saatavaa tietoa prosessin sallitusta tilasta (tulo X7). Ulkoisen laitteen (esim. kontaktori) valvonta kytketään liittimeen X5 ja turvatoiminnon kuittaus liittimeen X4. Anturipiirissä havaittujen virheiden kuittaus tehdään liittimen X2 kytkennällä.

Turvareleet pysäytyksenvalvontaan

AZR31S on Schmersalin vanhemman sukupolven pysähtymisvahti. Siinä on kolme turvakosketinta ja yksi apukosketin (NC), automaattikäynnistys sekä takaisinkytkentäpiiri. Sitä on saatavana joko kahden tai seitsemän sekunnin turvalähtöjen toimintaviiveellä, siitä kun pysähtyminen on havaittu. Suoritustaso on PL e. Turvarele soveltuu pysäytysvalvontaan ilman ulkoisia nopeusantureita valvomalla moottorin jäännösmagneettikenttää.

SSW301HW pysähtymisvahdissa on kolme turvakosketinta ja yksi apukosketin (NC), automaattikäynnistys sekä takaisinkytkentäpiiri. Turvalähtöjen toimintaviive on seitsemän sekuntia ja suoritustaso PL e. Turvarele soveltuu pysäytysvalvontaan ilman ulkoisia nopeusantureita valvomalla moottorin jäännösmagneettikenttää.

SSW303HW mallissa erona edelliseen on, että siinä on kolme apukosketinta (2NC & 1NO) ja valittavana olevat mallit ovat joko kahden tai seitsemän sekunnin turvalähtöjen toimintaviiveellä. Turvarele soveltuu pysäytysvalvontaan ilman ulkoisia nopeusantureita valvomalla moottorin jäännösmagneettikenttää.

SRB-E-302FWS-TS turvareleessä on kaksi turvakosketinlähtöä (STOP 0) ja yksi puolijohdeturvalähtö (STOP 0) sekä kaksi puolijohde tilatietolähtöä. Releen käyttöjännite on 24 VDC. Relettä saa joko ruuvi- tai jousiliitoksilla. Suoritustaso on PL e. Turvarele soveltuu pysäytysvalvontaan nopeustietoanturien tai ajastimen avulla.

SRB-E-402FWS-TS turvareleessä on kaksi tuloa nopeus-/ajastustiedolle, sekä kaksi turvatuloa lukitustiedolle. Lisäksi releessä on kaksi turvakosketinlähtöä (STOP 0) ja kaksi puolijohdeturvalähtöä (STOP 0) sekä yksi kosketin tilatietolähtö ja yksi puolijohde tilatietolähtö. Releen käyttöjännite on 24 VDC. Relettä saa joko ruuvi- tai jousiliitoksilla. Suoritustaso on PL e. Tämän turvareleen erikoisominaisuus on se, että sillä voidaan ohjata suoraan turvalukkoa! Turvarele soveltuu pysäytysvalvontaan nopeustietoanturien tai ajastimen avulla ja suoraan turvalukon ohjaukseen.

Tyyppikooditaulukot

Kontekstisarake