Sisältö

Uudet SRB-E sarjan elektroniset turvareleet

SRB-E turvarele on kustannustehokas valinta käyttäjille, joiden laitteissa on pieni määrä turvatoimintoja tai turvatoiminnoilla ei ole moninaisia keskinäisiä riippuvuuksia (vrt. turvalogiikan vapaa ohjelmoitavuus). SRB-E turvareleellä voit toteuttaa useita eri turvatoimintoja helpolla ja yksinkertaisella asettelulla. Niinpä yhdellä reletyypillä ratkaiset useimmat turvapiiriin vaadittavat logiikkatoiminnot.

2-kanavaisessa kytkennässä molemmissa kanavissa on oma pulssitus, jolloin turvarele kykenee tunnistamaan maa, +- ja – jännitteen sekä kanavien välisen oikosulun. Releissä on myös sisäinen ylikuormitussuojaus. Releillä on jopa alle 10 ms vasteaika. Kaikilla sarjan turvareleillä voidaan päästä PL e / SIL 3 suoritustasolle.

Nämä elektroniset turvareleet soveltuvat käytettäväksi kaikkien elektronisten turvatunnistimien ja sähkömekaanisten turvakytkimien kanssa. Turvatoimintojen tulot voivat olla hätäseispainikkeita, turvalukkoja, köysihätäpysäyttimiä, rajakytkimiä, turvasaranoita, magneettiturvatunnistimia, RFID-turvatunnistimia, turvamattoja, valosähköisiä turvatuotteita, kaksinkäsinhallintalaitteita sekä OSSD-turvatunnistimia. Turvatulot voivat olla joko yksikanavaisia (NC), kaksikanavaisia (2NC) tai antivalentteja (1NO & 1NC).

Vain 22,5 mm kapea rele vie vähän kaappitilaa. Turvareleille voidaan valita 16 erilaista toimintoa etupaneelin kannen alla olevilla kiertokytkimillä. Asettelun jälkeen kansi on mahdollista sinetöidä kiinni, jolloin toimintoja ei pääse muuttamaan. Irrotettavat riviliittimet helpottavat kytkentöjä ja riviliittimien koodaus estää virhekytkennät. Merkintäkilpeen voidaan kätevästi merkitä kunkin releen toiminto. Tämä helpottaa ja nopeuttaa oikea turvareleen tunnistamista huolto- ja vikatilanteissa. Etupaneelin ledit näyttävät nopeasti turvareleen tilan (vihreä) ja mahdolliset virhetilanteet (punainen).

SRB-E sarjan turvareille voidaan kytkeä 5-10 turvatuloa ja turvalähtöjä voi olla 2-5, joko STOP 0 tai STOP 1.

STOP 0 ja STOP 1 vastaavat sähkölaitestandardin pysäytysluokkia 0 ja 1. STOP 0 toiminnossa (pysäytysluokka 0) turvareleen lähtö putoaa pois päältä välittömästi, kun tulosignaali havaitsee turvatoiminnon vaateen kuten hätäpysäytyspainikkeen painamisen.

STOP 1 (pysäytysluokka 1) toiminnossa turvareleen lähtö putoaa pois päältä asetellun viiveajan jälkeen siitä, kun turvatoiminnon vaade on havaittu. STOP1 toimintoa käytetään esim. sovelluksissa, missä valvotun oven avaamisen jälkeen vaarallinen liike pysäytetään taajuusmuuttajan alasajorampilla ja liikkeen pysähdyttyä turvarele katkaisee päävirtapiirin tehonsyötön.

Tilatietolähtöjä voi olla 1-4. Turvareleissä voi olla joko manuaalinen tai automaattinen kuittaus/resetointi. Manuaalisessa kuittauksessa on tarvittaessa reunan tunnistus. Releissä on myös takaisinkytkentäpiiri ohjauskontaktorien valvontaan.

Sarjaan kuuluu 12 erilaista turvarelettä ja ne voidaan jakaa seuraavasti (kuva alla):

Tyyppikooditaulukko

Kontekstisarake

SRB-E sarjan esittely ja käyttöesimerkkejä (5:09)
SRB-E-sarjan yleisesittely