Sisältö

Säteiden mykistys, 2 anturia rinnakkain (Muting with 2 sensors in parallel arrangement)

Mykistysantureilla ja niiden sijoittelulla erotetaan ihminen ja kappale toisistaan, jotta vain materiaali voidaan viedä tai tuoda suojatulta alueelta. Mykistysanturit on asennettu rinnakkain suojatulle alueelle (hazardous area).

S3 > S1 + S2

Materiaalivirta vain suojatulta alueelta ulospäin.Tällä järjestelyllä saadaan hyvä suojaus manipulointia vastaan, koska anturit ovat suojatulla alueella. 

Toiminto saadaan aikaan kytkennällisesti ja ohjelmallisesti.