Sisältö

Suunnittelu- ja kehitystyö

Huomispäivän koneturvallisuuden innovaatioita – 

maailmanlaajuisesti kuudella toimipaikalla

Yli 100 työntekijää työskentelee kuudella toimipaikalla suunnittelu- ja kehitystyön (KE) alueella, jotta voimme muuntaa uudet ideat markkinakelpoisiksi tuotteiksi. Täällä syntyvät herätteet ja tuotteet, joihin Schmersal-yritysryhmän johtava innovaatioasema perustuu.

KE jakautuu kolmeen toiminta-alueeseen:

mekaniikka, elektroniikka ja testaustekniikka.

Wuppertalin keskeisen suunnittelu- ja kehitysosaston lisäksi on viisi muuta tuotekehitystyötä tekevää toimipaikkaa  (Wettenberg, Mühldorf, Bergisch Gladbach, Boituva/Brasilia ja Shanghai/Kiina). Kaikki tuotekehitystyöhön osallistuvat toimipaikat käyttävät samaa identtistä tietokantaa, samoja työvälineitä ja organisaatiorakenteita. Siten voimme luoda edellytykset olemassa olevan asiantuntemuksen parhaalle mahdolliselle käytölle kaikissa kehitysprojekteissa asiakkaidemme hyödyksi.

Jäsenneltyä tuotekehitystyötä

Jokaisen yksittäisen tuotteen kehitys noudattaa modernin innovaatio- ja projektihallinnan selkeää rakennetta: ensimmäisestä ideasta teknisen sovelluksen kautta mallien valmistukseen ja niihin kuuluviin tuotanto- ja testausjärjestelmiin.

Uusien tuotteiden sertifioinnissa asiaankuuluvien standardien ja direktiivien mukaisesti Schmersal työskentelee yhteistyössä vastuullisten toimielinten ja sertifiointilaitosten kanssa. DakkS-akkreditoinnin ansiosta testauslaboratorio voi suorittaa monia testejä itsenäisesti. Se lyhentää markkinakypsyyden saavuttamisaikaa.

Tilaa luovuudelle – Tuotesuunnittelu ja tuotekehitys

Tuotesuunnittelun ja tuotekehityksen työntekijät eivät työskentele ainoastaan moderneilla työvälineillä, vaan myös miellyttävässä ja luovuutta edistävässä ympäristössä. Työpisteet on muodostettu monipuolisiksi – niissähän on tarkoitus luoda huomispäivän tuotteiden ideoita. Innovatiivisten kytkimien kehitystyön perusedellytyksiin kuuluu Schmersalilla myös jatkuva pätevöityminen jatkokoulutustarjonnan avulla.

Tutkimusverkosto – yrityksessä ja sen ulkopuolella

Monet kehitystiimit ja työryhmät työskentelevät yhdessä osastojen ja toimipaikkojen rajat ylittäen. He käsittelevät muun muassa yhteisiä aiheita, kuten kytkimien räjähdyssuojauksen vaatimukset täyttäviä rakenteita ATEX-direktiivin mukaisesti, sekä uusia standardeja ja direktiivejä, joita kansainväliset standardointielimet laativat.

Tämän lisäksi Schmersal-ryhmä tekee tutkimuksessa ja kehitystyössä yhteistyöt korkeakoulujen ja laitosten kanssa, kuten esimerkiksi Wuppertalin yliopisto (koneenrakennuksen/turvatekniikan erikoisala), työsuojeluinstituutti, St. Augustin, Fraunhofin tuotantotekniikan ja automaation instituutti (IPA), Stuttgart ja yliopisto Nagoya, Japani.

Asiakkaiden vaatimukset ja toiveet toiminnan keskiössä

Monet ideat ja herätteet, jotka johtavat aivan uusiin tuotteisiin tai asiakaskohtaisiin muunnelmiin, syntyvät keskustelussa muiden alueiden kanssa. Tuotehallinnan lisäksi, joka vaikuttaa eniten uusien tuotteiden kehittämiseen, myös aluehallinnon, markkinoinnin ja myynnin työntekijät kuuntelevat markkinoita. Näin syntyy uutuustuotteita, jotka tarjoavat Schmersalin asiakkaille kone- ja laiterakennuksen aloilla todellisia etuja. Heidän asiakkaansa puolestaan hyötyvät siitä, että he voivat ottaa käyttöönsä erittäin tuottavia, turvallisia ja ergonomisia koneita ja laitteita.

Kontekstisarake