Sisältö

"Play it safe – and lean"

Tuotteet ja ratkaisut lean-tuotantoon – made by Schmersal

Lean-tuotannossa on monia puolia ja kevyemmän, tehokkaamman tuotannon saavuttamiseksi on saatavilla monia optimointiratkaisuja.

Tärkeä – vaikkakin toisinaan aliarvostettu – tekijä on työpaikkojen ergonominen suunnittelu ja toteutus. Kun kaikki työvälineet ja työkappaleet ovat optimaalisessa järjestyksessä toisiinsa ja käyttäjään nähden, täyttyy tärkein tuottavan ja keskittyneen työskentelyn edellytys. Samalla pystytään välttämään yksipuolista ja tarpeetonta rasitusta. 

Työskentely (tuotanto-)saarekkeessa

Näistä syistä lean-tuotannon mukainen työvaiheiden "kevyt" toteutus on ratkaiseva osa terveyden edistämistä ja ennalta ehkäisevää työturvallisuutta. Juuri tästä syystä Schmersal-ryhmä on paneutunut intensiivisesti kyseiseen aiheeseen.

Tämä koskee myös omaa tuotantoamme.

Esimerkki: Wettenbergin tehtaassa, jossa valmistetaan pääasiallisesti käyttöjärjestelmiä ja turvaohjauksia, olemme jäsentäneet valmistuksen ja tuotantosaarekkeet uudella tavalla. Ne on järjestetty lean-tuotannon mukaisesti.

Turvallinen työskentely – ergonomisesti optimaalisilla työpaikoilla

Analysoimme etukäteen kaikki työpisteet kattavasti ja kirjasimme tyypilliset liikeradat.

Sen jälkeen nämä vaiheet optimoitiin aluksi suunnittelutasolla. Suunnittelussa otettiin huomioon ergonomisen työpistesuunnittelun perusteet (käyttäjän tarttumiskorkeudet ja -etäisyydet, liikkumistilat, istuma-asento ...).

Nämä suunnitelmat toteutettiin ja ne ovat osoittautuneet käytännössä toimiviksi mittauskelpoisilla tuloksilla. Haluamme esitellä ne teille yksityiskohtaisesti.

Ihminen/kone-liitännän monipuolinen ohjelma

Käytämme näissä optimointitehtävissä luonnollisesti oman valikoimamme käyttöjärjestelmiä, joita voi käyttää ergonomisesti ja joiden avulla saadaan tietoa ihminen/kone-liitännästä, ja voidaan tehdä se läpinäkyväksi.

Muutamia esimerkkejä omasta tuotevalikoimastamme:

  • Jalkakytkimet ja turvajalkakytkimet (valmistussarja ZQ/ TQ) toimintojen ergonomiseen ja väsymistä estävään käyttöön
  • Ohjauspainikkeistot (valmistussarja BDF) suoraan tavallisiin profiilijärjestelmiin asennettuina
  • Polvikytkin aivan uutena kytkintyyppinä (ks. alla)
  • Käyttö- ja komentolaitteet (valmistussarjat N, R, …) teollisuuskäyttöön erilaisilla rakenteilla ja eri tyyppeinä (painikkeet, merkkivalot, vääntökytkimet, hätäpysäytyspainikkeet, avainkytkimet …; kaikki omaa tuotantoa)
  • Käyttöosat, joita voi käyttää vähäisellä voimankäytöllä, konetoimintojen ergonomiseen käyttöön (käyttö- ja komentolaitteet, jalkakytkimet …)
  • Molemmin käsin käytettävät ohjauspöydät puristimille ja muille koneille/asennuslaitteille manuaalisesti käytettävillä sijoituspaikoilla
  • Turvakytkinmatot konetoimintojen käynnistämiseen/pysäyttämiseen
  • Johdottomat käsikäyttöjärjestelmät myös turvallisuuteen liittyville toiminnoille.

Uusi käyttölaitetyyppi

Optimointityömme yhteydessä olemme kehittäneet aivan uudenlaisen käyttöosan:

polvikytkimen.

Se mahdollistaa toimintojen käynnistämisen esim. sähkökomponentteja asennettaessa siten, että käyttäjällä ovat molemmat kädet vapaina työkalujen pitämistä tai asennusta varten, ja hän voi laukaista konetoiminnon nostamatta jalkaansa lattiasta tai jalkatuesta.

Työntekijät, joiden työpisteisiin on asennettu ensimmäiset polvikytkimet, vahvistavat, että ne helpottavat työntekoa.

Tietotaitomme: Työpisteiden optimointi

Miten voitte hyödyntää tietotaitoa, jonka olemme hankkineet "lean"-työpisteiden optimoinnin ja suunnittelun yhteydessä käyttäen osion "Käyttö ja valvonta" laajaa tuotevalikoimaamme?

Aivan helposti: Turvalaitepalveluidemme "Safety Services" asiantuntevat konsultit neuvovat teitä paikan päällä tuotanto- ja asennustyöpisteiden optimoinnissa.

Menettelemme järjestelmällisesti ja voimme hyödyntää kattavaa käytännöstä saatua tietotaitoamme: Schmersal-ryhmän maailmanlaajuisesti seitsemässä tuotantolaitoksessa on useita satoja tuotanto- ja asennustyöpisteitä. Voimme taata, että työntekijänne tulevat työskentelemään työpaikoilla, jotka ovat yhtä hyvin organsioituja kuin omat tehtaamme, missä kaikki työkalut ja apuvälineet ovat helposti saatavilla ja missä tuotantolaitteita voidaan käyttää helposti, turvallisesti, luontevasti ja havainnollisesti. Näin luomme keskittyneen, tuotteliaan ja turvallisen työympäristn.

Paras esimerkki: Lean-saareke

Miltä neuvontamme tulos voi aivan konkreettisesti näyttää yrityksessänne? Näytämme sen sitoumuksetta keskeisessä tuotantolaitoksessamme Wuppertalin tehtaassa, joka on maailmanlaajuisen tuotantoryhmämme lead factory. Wuppertalin kuten myös Wettenbergin tehtaassa olemme rakentaneet "lean-saarekkeen" mallin, josta voitte saada virikkeitä tuotanto- ja asennustyöpisteidenne optimointiin, ja näytämme teille, miten toteutamme käytännössä lean-tuotantoprojekteja asiakkaidemme luona ja heidän kanssaan.

Kontekstisarake