Sisältö

Säteiden pimennys, ei liikkuva kappale (Blanking non changeable objects with movable edges)

Toiminnon avulla voidaan pimentää valoverhon säteitä, jotta materiaali pääsee valoverhon editse. Pimennysalueita voi olla useita ja ne voidaan vapaasti valita, mutta ensimmäistä sädettä liittimestä päin ei saa pimentää. Pimennettyjen säteiden reunoille on asennettava tarvittaessa lisäsuojausta.

Kun säteiden pimennys on opetettu valoverholle, ei pimennysaluetta saa mennä enää muuttamaan. Jos muutoksia tehdään, menee valoverho vikatilaan, josta palautus tehdään opettamalla pimennysalueet uudelleen.

Maksimissaan kaksi suojaa voidaan opettaa suoja-alueelle ja suojien välinen etäisyys täytyy olla vähintään 3 sädettä.