Sisältö

Turvavaloaidan/-verhon asennusetäisyyden määrittäminen

Standardi EN ISO 13855:2010 (Koneturvallisuus. Suojausteknisten laitteiden sijoitus ottaen huomioon kehon osien lähestymisnopeus) määrittää mm. turvavalopuomien vähimmäisetäisyyden vaarakohtaan nähden. Vähimmäistäisyys lasketaan seuraavalla kaavalla:

S = K x T + C

missä;

 • K = henkilön tai ruumiinosan lähestymisnopeusvakio, joka valitaan sen mukaan mille etäisyydelle turvalaite asennetaan vaarakohdasta
  • 2 000 mm/s jos turvalaite on ≤ 500 mm etäisyydellä
  • 1 600 mm/s jos turvalaite on > 500 mm etäisyydellä
 • T = kokonaispysähtymisaika (turvalaitteen-, siirtoväylän-, logiikkayksikön- ja koneen yhteen laskettu vasteaika)
 • C = lähestymisetäisyys (lisäetäisyys)
  • Lisäetäisyys määräytyy turvalaitteen havaitsemiskyvystä (resoluutio) tai ylimmän säteen yli ulottumisen tuomasta etäisyydestä sen mukaan kumpi arvo on suurempi
  • Lisätäisyys resoluution kautta:
   • C = 850 mm (2- ja useampisäteiset valoaidat ja valoverhot joiden resoluutio d on > 40 mm)
   • C = 8 x (d-14) mm, kuitenkin vähintään 100 mm (valoverhot joiden resoluutio d on ≤ 40 mm)
  • Lisäetäisyys yli ulottumisen kautta
   • Taulukko 1 standardista EN ISO 13855:2010

Turvavalopuomin asennusetäisyyden määrittämisen esimerkki

Esimerkkilaskelma, 4-säteinen turvavalopuomi, joka on kytketty turvareleeseen ja sen kautta robotille. Robotti aiheuttaa vaarallisen puristumisen laatikon ja tarttujan väliin.

S = K x T + C

Valitaan K = 1600 mm/s koska valopuomi on > 500 mm etäisyydellä vaarakohdasta (4-säteinen puomi, jolloin C on vähintään 850 mm). Kokonaisvasteaika saadaan laskemalla eri komponenttien vasteajat ja on tässä tapauksessa 0,22 s.

S = 1600 mm/s x 0,22 s + C

   = 352 mm + C

Esim 1: vaarakohta a on 600 mm korkeudella vertailutasosta (lattia)

Valitaan C = 850 mm (resoluution perusteella määritetty arvo), koska se on suurempi kuin Taulukon 1 CRO arvo 550 mm

S  = 352 mm + 850 mm = 1204 mm

 

Esim 2: vaarakohta a on 1800 mm korkeudella vertailutasosta (lattia)

Valitaan C = 950 mm (Taulukon 1 CRO arvo), koska se on suurempi kuin resoluution perusteella määritetty arvo 850 mm

S  = 352 mm + 950 mm = 1304 mm

Kontekstisarake

Tuotelinkit