Sisältö

Säteiden mykistys, 2 anturia rinnakkain (Muting with 2 sensors in parallel arrangement)

Mykistysanturit on asennettu rinnakkain suojatulle alueelle.

S3 > S1 + S2

Materiaalivirta vain suojatulta alueelta ulospäin.Tällä järjestelyllä saadaan hyvä suojaus manipulointia vastaan, koska anturit ovat suojatulla alueella. 

Toiminto saadaan aikaan kytkennällisesti ja ohjelmallisesti.

Toiminto löytyy SLG445 valopuomista.