Sisältö

Säteen pimennys liikkuvalle kappaleelle (Blanking of moving objects)

Toiminnon avulla sallitaan materiaalin liikkuminen valopuomin valvonta-alueella. Yksi säde 3- tai 4-säteisestä turvavalopuomista voidaan pimentää ja näin mahdollistaa materiaalin liikkuminen valopuomin valvonta-alueella ilman että vaikutetaan turvatoimintoon. Ensimmäistä sädettä ei voi pimentää ja tätä toimintoa käytettäessä on myös käytettävä manuaalista kuittausta (manual reset).

Toiminto tehdään ohjelmallisesti.

Toiminto löytyy SLG440 ja SLG445 valopuomeista.