Sisältö

Viivästysajastin, turvapysäytysvalvonta ja suojaovivalvonta (STOP 0)

SRB-E-302FWS-TS turvarelettä voidaan käyttää koneen viivästysajastimena sekä turvapysäytysvalvontaan.

Viivästysajastin käytössä S1 ja S2 kytkimien aktivointi käynnistää ajastimen. Mikäli koskettimet avataan ja suljetaan ennen kuin ajastus on kulunut, alkaa ajastus uudestaan. Kun asetettu ajastusaika (0,5-3000 s) on kulunut voi käyttäjä aktivoida turvalähdöt S3-kytkimen avulla, aktivointi voidaan tehdä myös automaattiseksi kytkemällä S3-kytkimeen 24VDC. Viivästysajastusta voidaan käyttää kun koneen pysähtymisaika tiedetään.

Turvapysähtymisvalvonnassa nopeustiedon tulot voivat olla joko yksikanavaisia (NC), kaksikanavaisia (2NC) tai antivalentteja (1NO & 1NC). Nopeustieto voidaan myös tuoda turvareleelle esimerkiksi kahdelta induktiiviselta anturilta, jotka on asennettu siten, että pysähdystilassa ainakin toisen tunnistimen lähtö on ”päällä”. Lisäksi releelle voidaan tarvittaessa tuoda vielä yksi nopeustietosignaali esimerkkisi järjestelmästä.
Kun anturit eivät enää anna pulsseja asetellun taajuuden puitteissa (0,5-10 Hz), turvarele toteaa koneen pysähtyneeksi. Nyt käyttäjä voi aktivoida turvalähdöt S3-kytkimen avulla, aktivointi voidaan tehdä myös automaattiseksi kytkemällä S3-kytkimeen 24VDC.

Turvareleessä on 2 turvakosketinlähtöä (STOP 0) ja 1 puolijohdeturvalähtö (STOP 0) sekä 2 puolijohde tilatietolähtöä. Releen käyttöjännite on 24 VDC. Relettä saa joko ruuvi- tai jousiliitoksilla.

Ainutlaatuista SRB-E-402FWS-TS turvarelettä voidaan käyttää viivästysajastimena, turvapysäytysvalvontaan sekä suojaovivalvontaan.

Turvareleessä on 2 tuloa nopeus-/ajastustiedolle sekä 2 turvatuloa lukitustiedolle. Lisäksi releessä on 2 turvakosketinlähtöä (STOP 0) ja 2 puolijohdeturvalähtöä (STOP 0) sekä 1 kosketin tilatietolähtö ja 1 puolijohde tilatietolähtö. Releen käyttöjännite on 24 VDC. Relettä saa joko ruuvi- tai jousiliitoksilla.

Viivästysajastin esimerkki
Turvatulojen aktivointi käynnistää ajastimen. Mikäli koskettimet avataan ja suljetaan ennen kuin ajastus on kulunut, alkaa ajastus uudestaan. Kun asetettu ajastusaika (0,5-600 s) on kulunut voi käyttäjä aktivoida turvalähdöt S3-kytkimen avulla, aktivointi voidaan tehdä myös automaattiseksi kytkemällä S3-kytkimeen 24VDC. Viivästysajastusta voidaan käyttää, kun koneen pysähtymisaika tiedetään.

Pysäytys- ja suojaovivalvonta esimerkki:
Nopeustieto voidaan tuoda turvareleelle esimerkiksi kahdelta induktiiviselta anturilta, jotka on asennettu siten, että aina ainakin toinen lähdöistä on ”päällä”. Lisäksi releelle voidaan tarvittaessa tuoda vielä yksi nopeustietosignaali esimerkkisi järjestelmästä.

Tämän lisäksi turvareleelle voidaan tuoda myös turvatulot turvalukolta. Koneelle annetaan pysähtymiskäsky ja kun nopeusanturit eivät enää anna pulsseja asetellun taajuuden puitteissa (0,5-10 Hz), turvarele toteaa koneen pysähtyneeksi. Nyt käyttäjä voi aktivoida puolijohdeturvalähdöt S3-kytkimen avulla. Puolijohdeturvalähdöt eivät aktivoidu S3-kytkimestä ennen kuin kone on pysähtynyt. Näillä puolijohdeturvalähdöillä voidaan ohjata suoraan turvalukon lukitusta.

Kun turvalukon lukitus on avattu vaihtavat turvalukon turvalähdöt tilaansa ja siitä menee tieto releelle ja releen kosketinturvalähdöt vaihtavat tilaansa ja näin konetta ei voi enää käynnistää. Kun kone halutaan käynnistää uudelleen, täytyy ovi lukita S3-kytkimen avulla. Vasta tämän jälkeen turvatoiminto voidaan kuitata/resetoida R-painikkeen avulla. Kuittauksen yhteydessä releen turvalähdöt vaihtavat tilaansa ja kone voidaan taas käynnistää ja turvarele alkaa valvomaan koneen käynnissä oloa.

Kytkentä esimerkkejä

Kytkentäesimerkki SRB-E-402FWS-TS + AZM161 turvalukko

Kytkentäesimerkki SRB-E-402FWS-TS + AZM300 turvalukko

Kytkentäesimerkki SRB-E-402FWS-TS + AZM400 turvalukko

Kontekstisarake

SRB-E-402FWS-TS yleisesittely