Sisältö

Testaustekniikka

Ei mitään tuotekehitystä eikä mitään tuotantoa ilman testausta: Tämä pätee erityisesti kone- ja laiterakennuksen turvatekniikkaan liittyviin komponentteihin. Tämän osaston työntekijät ovat alusta asti mukana uusien tuotteiden synnyssä. He kehittävät automaattisia testausjärjestelmiä valmistukseen liittyviä toiminta- ja laatutestejä varten ja ohjelmoivat testausjärjestelmien prosessiohjauksessa ja testaustietojen keruussa käytettäviä ohjelmistoja. Tässä tarvitaan sekä mekaanisen että elektronisen tuotekehityksen asiantuntemusta – testausmekanismien suunnittelusta ja SQL-tietokantaohjelmoinnista kalibrointiin ja olemassa olevien testausjärjestelmien tukemiseen. Tässä käytettävien työvälineiden kirjo on erittäin laaja. Se kattaa kehitysympäristöt MS Visual Studio, DELPHI ja AVR-STUDIO, CAD-järjestelmät CREO, EAGLE ja WSCAD sekä elektroniikan kehitystyökalut kuten PSpice ja elektronisen mittaustekniikan PC:lle ja MC:lle.

Kontekstisarake