Sisältö

Koneturvallisuuden perusteet

Koulutuksen sisältö:

Koneen suunnittelijan, rakentajan, kunnossa-/ylläpitäjän sekä huoltajan on tiedettävä vähintään perusasiat koneiden turvallisuussäädöksistä, jotta hän ymmärtää häneen ja hänen toimintaansa kohdistuvat vaatimukset. koneiden turvallisuussäädökset on säädetty laissa ja lain soveltamiseen on tehty yhdenmukaistettuja standardeja sekä viranomaisen ohjeita.

Koneturvallisuuden peruskurssilla käsitellään käytännön esimerkkejä hyödyntäen oleellisimmat säädökset ja turvallisuuden hallintaan liittyvät ohjeistukset. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on selkeä käsitys koneturvallisuuden säädöksistä ja niiden merkityksestä omassa työssään. Koulutus antaa myös valmiudet osallistua koneturvallisuuden yksityiskohtaisempiin koulutuksiin.

 

Kesto: 1 päivä

Ajankohta: Torstai 12.1.2023 & torstai 23.3.2023

Aikataulu: klo 9:00 – 15:30

09.00 Tilaisuuden avaus, aamukahvi

09:15 Konedirektiivi, lait, asetukset sekä koneturvallisuuden standardit ja niiden keskinäiset suhteet

(Kone-, pienjännite-, EMC-,ATEX-, painelaitedirektiivi)

10:30 Tauko

10:45 Riskin arviointi ja riskien hallinta

12:00 Lounas

12:30 Oleellisia koneiden turvallisuusvaatimuksia ja -ominaisuuksia

  • Luontaisesti turvalliset toimenpiteet
  • Suojustyypit ja turvatunnistimet sekä niille ominaisia vaatimuksia
  • Turvaetäisyydet suojarakenteen yli, ali ja aukkojen läpi
  • Turvaetäisyydet turvatunnistimille

14:00 Kahvitauko

14:15 Oleellisia koneiden turvallisuusvaatimuksia ja -ominaisuuksia

  • Suojusten kytkentä koneen toimintaan
  • Hätäpysäytys
  • Energiansyötön erotukset
  • Kulkutiet (pääsy koneen käyttö ja huoltopaikoille)
  • Koneen merkinnät ja ohjeet

15:00 Yhteenveto ja keskustelua päivän aiheista

15.30 Tilaisuus päättyy


Kouluttajana toimii Raimo Hevosmaa, tec.nicum asiantuntijapalvelut FS Eng, TÜV Rheinland, #11669/15, Machinery

Paikka:  Äyritie 12B, Vantaa

Hinta:  400 e/hlö (alv 0%)

Ilmoittautumiset: isabella.sundstrom@remove-this.schmersal.fi

Kontekstisarake

Asiantuntija ja kouluttaja

Raimo Hevosmaa
FS Eng (TÜV Rheinland, # 11669/15, Machinery)
tec.nicum asiantuntijapalvelut
puh. +358 50 430 5645
raimo.hevosmaa@remove-this.schmersal.fi

Raimo Hevosmaalla on pitkä kokemus koneautomaatiosta ja koneturvallisuuden soveltamisesta. Raimo on koulutukseltaan sähköautomaatioinsinööri (valmistunut 1990) ja hän on toiminut päätoimisena koneturvallisuuden asiantuntijana vuodesta 2010 alkaen. Hän on osallistunut asiantuntijana satoihin riskin arvioinnin tilaisuuksiin ja hänen koneturvallisuuskoulutuksiinsa on osallistunut yli 1500 henkilöä. Raimolla on laaja-alainen kokemus koneiden rakentamisesta ja ylläpidosta, joten hän käsittelee koneturvallisuuden säädösasiatkin käytännönläheisesti.

Raimo Hevosmaalla on Functional Safety Engineering sertifikaatti, FS Eng (TÜV Rheinland #11669/15 Machinery).

 

Tuotevideot
Esitteet ja luettelot