Sisältö

Koneen riskin arviointi

Koulutuksen sisältö:

Koneen valmistajan ja sen hyödyntäjän (omistajan) on tiedettävä koneeseen liittyvät vaarat ja vaarojen aiheuttamat riskit. Vaarojen ja riskien selvittäminen tapahtuu riskin arvioinnilla, jonka on oltava järjestelmällistä ja kattavaa.

Koneen riskin arviointi – koulutuksessa käydään läpi koneiden riskin arviointia standardin SFS-EN ISO 12100:2010 ja sen käyttöä opastavan teknisen raportin SFS-ISO/TR 14121-2 mukaan.

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee vaihtoehtoisia riskin arvioinnin työkaluja, ymmärtää riskin arviointiin liittyviä tekijöitä ja kykenee toimimaan riskin arviointityöryhmän vetäjänä tai osallistumaan työryhmätyöskentelyyn jäsenenä.

Koulutus soveltuu henkilöille jotka osallistuvat koneen suunnittelun, asentamisen tai muutosten aikaiseen turvallistamiseen

 

Kesto: 1 päivä

Ajankohta: erillinen sopimus

Aikataulu: klo 9:00 – 16:00

09.00 Tilaisuuden avaus, aamukahvi

09:15 Koneiden riskin arviointi lainsäädännön kannalta

Standardien asema riskin arvioinnissa

Valmistautuminen riskin arviointiin

09:45  Riskin arvioinnin prosessi

Riskin pienentäminen 

10:00 Tauko

10:15 Riskin pienentäminen (jatkuu)

Riskin arvioinnin asiakirjat

12:00 Lounas

12:30 Esimerkki: Vaaran tunnistaminen käyttämällä lomakkeita

Esimerkki: Riskin arviointi käyttämällä riskimatriisia

Esimerkki: Riskin arviointi käyttämällä riskigraafia

Esimerkki: Riskin arviointi käyttämällä numeerista pisteytystä

14:00 Kahvitauko

Esimerkki: Riskin arviointi käyttämällä yhdistelmämenetelmää

Harjoitus: Riskin arviointi alajyrsinkoneelle

15:45  Keskustelu päivän aiheista

16.00 Tilaisuus päättyy

Kouluttajana toimii Raimo Hevosmaa, tec.nicum asiantuntijapalvelut FS Eng, TÜV Rheinland, #11669/15, Machinery

Paikka:  sopimuksen mukaan 

Hinta:  450 e/hlö (alv 0%)

Ilmoittautumiset: isabella.sundstrom@remove-this.schmersal.fi

Kontekstisarake

Asiantuntija ja kouluttaja

Raimo Hevosmaa
FS Eng (TÜV Rheinland, # 11669/15, Machinery)
tec.nicum asiantuntijapalvelut
puh. +358 50 430 5645
raimo.hevosmaa@remove-this.schmersal.fi

Raimo Hevosmaalla on pitkä kokemus koneautomaatiosta ja koneturvallisuuden soveltamisesta. Raimo on koulutukseltaan sähköautomaatioinsinööri (valmistunut 1990) ja hän on toiminut päätoimisena koneturvallisuuden asiantuntijana vuodesta 2010 alkaen. Hän on osallistunut asiantuntijana satoihin riskin arvioinnin tilaisuuksiin ja hänen koneturvallisuuskoulutuksiinsa on osallistunut yli 1500 henkilöä. Raimolla on laaja-alainen kokemus koneiden rakentamisesta ja ylläpidosta, joten hän käsittelee koneturvallisuuden säädösasiatkin käytännönläheisesti.

Raimo Hevosmaalla on Functional Safety Engineering sertifikaatti, FS Eng (TÜV Rheinland #11669/15 Machinery).

 

Tuotevideot
Esitteet ja luettelot