Messut ja seminaarit

tec.nicum - koulutukset 2017
Suositut koneturvallisuuskoulutukset jatkuvat

16.3.2017
tec.nicum seminaari Koskettamatta tunnistavat turvalaitteet Seminaarissa käsitellään turvalaitteita kuten valoverhot, -aidat, valokennot, matot, reunat, kahden käden ohjaimet sekä sallintalaitteet ja niiden soveltamiseen liittyvät asiat. Turvalaitteita käsitellään toiminnallisen turvallisuuden näkökulmasta, joten osallistuja saa hyödyllistä tietoa myös luotettavuuslaskentaa varten (PL/SIL) . Seminaarissa esitellään aihealueeseen liittyvät Schmersal tuotteet. Tilaisuus on maksuton.
Äyritie 12 B, Vantaa
ilmainen

29.-30.3.2017
1)
tec.nicum, Apex Automation Oy ja Festo Oy koulutus Asiantuntijaksi koneturvallisuudessa Koulutuksessa käydään läpi oleelliset koneiden turvallisuusvaatimuk-set, lainsäädäntö ja standardit käytännönläheisesti. Pääpaino on toiminnallisessa turvallisuudessa (Functional Safety). Koulutusaiheet käsitellään sekä uuden koneen valmistajan, että käytössä olevan koneen modernisoijan näkökulmasta. Koulutuksessa on otettu runsaasti esimerkkejä käytännön ratkaisuista.
Vaasa 950e/hlö

6.4.2017
2)
tec.nicum koulutus SISTEMA-ohjelmistotyökalu Koulutuksessa käydään läpi SISTEMA – ohjelmistotyökaluun liittyviä taustoja ja sen käyttöön liittyviä tekijöitä. Koulutuksessa tutustutaan ohjelmistotyökalun malliratkaisuiden kautta SISTEMA ohjelman käyttöön ja soveltamisen. Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee SISTEMAan liittyvän terminologian ja niiden merkityksen ohjausjärjestelmän luotettavuutta arvioitaessa. Osallistuja osaa käyttää SISTEMA ohjelman toimintoja sekä hänellä on valmiudet luoda oma projekti työkalulla. Koulutuksessa on hyvä olla oma tietokone mukana ja toivottavaa on, että sille on asennettu SISTEMA - ohjelma. Tarvittaessa ohjelma voidaan asentaa koulutuksen yhteydessä muistitikulta.
Äyritie 12 B, Vantaa
450e/hlö

27.4.2017
tec.nicum koulutus Käyttöasetuksen soveltaminen Koulutuksessa käydään läpi Käyttöasetuksen (VNa 403/2008) vaatimukset koneen omistajalle, hyödyntäjälle, kunnossapitäjälle ja modernisoijalle. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää koneasetuksen, käyttöasetuksen ja koneturvallisuus-standardien keskinäiset suhteet. Osallistuja tuntee käyttöasetuksen sisällön ja hän osaa soveltaa asetuksessa olevia vaatimuksia koneen turvallisuuden arvioimiseen ja turvallistamisen toteuttamiseen. Koulutuksessa on pyritty ottamaan runsaasti esimerkkejä käytännön ratkaisuista.
Äyritie 12 B, Vantaa
450e/hlö

1.6.2017
tec.nicum koulutus Vaatimukset konevalmistajalle, CE-merkintä Koulutuksessa käydään läpi Koneasetuksen (VNa 400/2008) vaatimukset koneen suunnittelijalle, valmistajalle ja kokoonpanijalle. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää koneasetuksen, käyttöasetuksen ja koneturvallisuusstandardien keskinäiset suhteet. Osallistuja tuntee koneasetuksen sisällön ja hän osaa soveltaa asetuksessa olevia vaatimuksia koneen vaatimustenmukaiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutuksessa on pyritty ottamaan runsaasti esimerkkejä käytännön ratkaisuista.
Äyritie 12 B, Vantaa
450e/hlö

 Messut ja seminaarit

08.03.2017 - 31.12.2017 
 tec.nicum - koulutukset 2017 Lisää