Laadunhallinta Schmersal Groupissa

Kaikissa Schmersal Groupin tytäryhtiöissä noudatetaan ISO 9001 -standardin mukaista laadunhallintajärjestelmää.

Schmersalin kaikkien eri maiden yhtiöiden laadunhallintastandardeja yhdenmukaistetaan ja optimoidaan. Uusi järjestelmä on prosessisuuntautunut, ja siihen sisältyy työturvallisuuden ohella myös keskipitkän aikavälin ympäristönsuojelu.

Uusi järjestelmä lisää tuotantoprosessien laatua standardoiduilla mittauksilla ja tapauskohtaisilla arvomäärityksillä. Vastuualueet ovat selkeästi määritellyt ja toimenpiteet toteutetaan järjestelmällisesti ja läpinäkyvästi. Laadunhallintajärjestelmä on suoraan Schmersalin johdon  alaisuudessa ja sen toiminta kattaa kaikki toimipisteet.

Laadukkaan toiminnan päämäärät:

  • läpinäkyvä ja järjestelmällinen toiminta takaa prosessin toimintavarmuuden
  • prosessin toimintavarmuus on  laadun paras tae
  • asiakastyytyväisyys saavutetaan vain laadulla
  • tyytyväiset asiakkaat varmistavat tulevaisuuden

ISO9001 Certificate

DIN EN ISO 9001:2000 of Schmersal